Overeenkomst periodiek schenken

Stappen
Stap 1|7 Informatie periodiek schenken

De Stichting vrienden van de Friezenkerk heeft sinds haar oprichting een groot aandeel gehad in de stelselmatige restauratie van het historische kerkgebouw in Rome, dat de opvolger is van de oudste vestiging van de Friezen bij het Vaticaan, uit de achtste en negende eeuw. De gelden daarvoor zijn in Nederland geworven en hebben de gefaseerde restauratie mogelijk gemaakt, die uitgevoerd is in opdracht van de Vaticaanse autoriteiten. Tegelijk met de restauratie zijn de logistieke voorzieningen van de kerk verbeterd en zijn eigentijdse elementen aan het interieur toegevoegd. Het gebouw uit de twaalfde eeuw met een gaaf achttiende-eeuws interieur is uit een staat van verwaarlozing herboren en biedt nu een fraaie en uitnodigde ruimte voor Nederlanders in Rome.
De taak van de Stichting is nu om de goede staat van onderhoud van de kerk te handhaven, en het Willibrordcentrum financieel te steunen bij ingrepen die het dagelijkse onderhoud te boven gaan. Bovendien wil de stichting in deze periode voorzien in het herstel van het enige onderdeel van de kerk dat tot dusverre buiten de restauraties gebleven is: de historische luidklokken in de campanile, zodat de klokken van de Friezenkerk hun stem na vele decennia van stilzwijgen weer kunnen laten klinken.
Ook ziet de SVFK het als haar taak om bij te dragen aan een grotere bekendheid van de Friezenkerk in Nederland. Te weinig wordt beseft hoe uniek het is een eigen plek te hebben met een lange geschiedenis vlakbij het centrum van de wereldkerk, waar jaarlijks miljoenen mensen naar toe trekken met religieuze, culturele of toeristische motieven. De Friezenkerk is een rooms-katholieke kerk die heeft bewezen een aantrekkingskracht uit te oefenen niet alleen op katholieke pelgrims uit Nederland, maar ook op bezoekers met andere religieuze achtergronden, waaronder tal van scholieren. Dit potentieel van ontmoeting tussen mensen van diverse overtuiging en van verschillende generaties op historische grond verdient versterking, temeer omdat het kansen biedt voor spirituele uitwisseling en de beleving van saamhorigheid op een wijze die in Nederland minder vanzelfsprekend lijkt te zijn geworden.

Met een periodieke schenkingsovereenkomst steunt u Stichting Vrienden van de Friezenkerk jaarlijks met hetzelfde bedrag voor minimaal 5 jaar. U kunt de betalingen ieder jaar volledig aftrekken bij uw belastingaangifte. Een periodieke schenking moet zijn vastgelegd in een overeenkomst. Dat kan eenvoudig door dit formulier in te vullen en online te ondertekenen. U ontvangt daarna direct een ontvangstbevestiging per email.